Cursuri

O administraţie publică modernă şi eficientă trebuie să se sprijine, fără îndoială, pe o resursă umană de calitate, pe un corp profesionist de funcţionari publici şi aleşi locali, capabili să ridice nivelul de performanţă instituţională şi să satisfacă pe deplin interesele cetăţenilor.

 

Institutul de Formare Profesională – IFP a devenit un membru eficace în formarea profesională a adulţilor şi a reuşit să creeze o atitudine pozitivă în rândul personalului din administraţia publică cu scopul de a oferi un serviciu valoros publicului larg.

Programele de perfecţionare organizate de IFP cuprind tematici variate şi sunt menite să răspundă nevoilor de formare de la nivelul administraţiei publice.

Institutul de Formare Profesională este furnizor de formare autorizat, înscris în Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Autorizaţi, fiind autorizat de Autoritatea Naţională de Calificări (ANC) pentru a desfaşura programe de perfecţionare profesională.

Serviciile de formare şi perfecţionare profesională furnizate de Institutul de Formare Profesională sunt certificate conform EN ISO 9001:2008 privind managementul calităţii.


Pentru a beneficia de un curs personalizat în funcție de nevoile și specificul activității instituției, IFP orgnizează activității de formare profesională la cererea beneficiarilor.