Programe de perfecționare

Nr.

crt.

Denumire program de perfecţionare

Tarif instruire

Locaţia de desfăşurare

18.03 – 22.03.2024

durata program: 5 zile

1 URBANISMUL ȘI AUTORIZAREA CONSTRUCȚIILOR. CONTROLUL PRIVIND RESPECTAREA DISCIPLINEI ÎN PROCESUL DE AUTORIZARE ȘI REALIZARE A CONSTRUCȚIILOR

952 lei

ON-LINE

8.04 – 12.04.2024

durata program: 5 zile

2 URBANISMUL ȘI AUTORIZAREA CONSTRUCȚIILOR. CONTROLUL PRIVIND RESPECTAREA DISCIPLINEI ÎN URBANISM ȘI ÎN PROCESUL DE AUTORIZARE – REALIZARE CONSTRUCȚII

1190 lei

ORADEA

13.05 – 17.05.2024

durata program: 5 zile

3 URBANISMUL ȘI AUTORIZAREA CONSTRUCȚIILOR

1190 lei

TIMIȘOARA

În urma finalizării programelor de perfecţionare participanţii vor dobândi un certificat eliberat de Institutul de Formare Profesională. Programele de perfecţionare IFP sunt organizate si certificate în regie proprie, conform H.G. nr. 1066/2008.

Institutul de Formare Profesională – IFP organizează cursuri şi programe de perfecţionare cu tematici propuse de beneficiari/parteneri, la sediul instituţiei acestora sau în alte locaţii solicitate de beneficiari pentru grupuri de minim 12 participanţi.

Termenul limită de înscriere va fi cu cel puţin 7 zile înainte de începerea programului.

Pentru înscrieri vă rugam sa ne contactaţi la 0256486600, 0356422242, 0730087986 sau office@ifptimisoara.ro. Alte informaţii utile şi formularul de înscriere se găsesc pe pagina noastră de internet www.ifptimisoara.ro.

Contravaloarea tarifului de instruire se va plăti în contul IFP RO41BACX0 000000554910001 deschis la UniCredit Bank Timişoara, cod fiscal RO28042634.

Pentru cei care doresc achiziția prin SEAP a serviciilor de formare profesională cod CPV 80530000-8 le puteți găsi:

Ofertant: INSTITUTUL DE FORMARE PROFESIONALA, codurile serviciilor de la IFPP01 la IFPP14.