Programe de perfecționare

Nr.

crt.

Denumire program de perfecţionare Tarif instruire Locaţia de desfăşurare Tarif hotelier

de cazare/program/ cameră

mic dejun mic dejun + fișă cont restaurant
26.07 – 30.07.2021

durata program: 5 zile/ 5 nopţi cazare

1 Comunicarea între funcționarii publici și cetățeni 850 lei MAMAIA

Hotel Amiral

2585 lei 3185 lei

(600 lei f. cont)

26.07 – 01.08.2021

durata program: 7 zile/ 7 nopţi cazare

2 Management performant, planificare strategică și dezvoltare urbană integrată 980 lei MAMAIA

Hotel Amiral

3620 lei 4460 lei

(840 lei f. cont)

3 Autorizarea, realizarea, recepția

și intabularea contrucțiilor – reglementări noi

980 lei MAMAIA

Hotel Amiral

3620 lei 4460 lei

(840 lei f. cont)

4 Comunicarea online cu cetățenii 980 lei MAMAIA

Hotel Amiral

3620 lei 4460 lei

(840 lei f. cont)

02.08 – 06.08.2021

durata program: 5 zile/ 5 nopţi cazare

5 Spațiile și serviciile publice în contextul unei dezvoltări urbane integrate 850 lei MAMAIA

Hotel Ramada

www.ramadaconstanta.ro

2550 lei
6 Importanța comunicării în administrația publică 850 lei MAMAIA

Hotel Ramada

www.ramadaconstanta.ro

2550 lei
02.08 – 08.08.2021

durata program: 7 zile/ 7 nopţi cazare

7 Amenajarea teritoriului, urbanism

și transparență decizională

980 lei MAMAIA

Hotel Ramada

www.ramadaconstanta.ro

3570 lei
8 Comunicarea eficientă – cheia excelenței organizaționale 980 lei MAMAIA

Hotel Ramada

www.ramadaconstanta.ro

3570 lei
9 Comunicare și informare publică 980 lei MAMAIA

Hotel Ramada

www.ramadaconstanta.ro

3570 lei
09.08 – 13.08.2021

durata program: 5 zile/ 5 nopţi cazare

10 Gestiunea spațiilor publice. Rolul administrației publice locale și implicarea actorilor urbani 850 lei MAMAIA

Hotel Zenith

www.zenithhotel.ro

3065 lei 3565 lei

(500 lei f. cont)

11 Comunicare externă și

crearea imaginii instituției

850 lei MAMAIA

Amiral

2585 lei
09.08 – 15.08.2021

durata program: 7 zile/ 7 nopţi cazare

12 Managementul comunicării în situații de urgență 980 lei MAMAIA

Hotel Zenith

www.zenithhotel.ro

4290 lei 4990 lei

(700 lei f. cont)

13 Abilități de lucru în echipă 980 lei MAMAIA

Amiral

3620 lei 4460 lei

(840 lei f. cont)

14 Urbanismul și autorizarea construcțiilor. Taxe și impozite 980 lei MAMAIA

Amiral

3620 lei 4460 lei

(840 lei f. cont)

15 Comunicare online în

administrația publică

980 lei MAMAIA

Hotel Ramada

www.ramadaconstanta.ro

3570 lei
16 Urbanism, autorizare construcții și domeniile conexe – registrul agricol, fond funciar, protecția mediului, cadastru, taxe și impozite 980 lei MAMAIA

Hotel Ramada

www.ramadaconstanta.ro

3570 lei
17 Metode, tehnici şi

instrumente manageriale

în administraţia publică

980 lei VENUS

Hotel Afrodita

https://hotelafrodita.ro/venus/

4120 lei 4960 lei

(840 lei f. cont)

16.08 – 20.08.2021

durata program: 5 zile/ 5 nopţi cazare

18 Transparenţa comunicării

cu cetăţenii

850 lei MAMAIA

Hotel Zenith

www.zenithhotel.ro

3065 lei 3565 lei

(500 lei f. cont)

19 Urbanism și autorizarea construcțiilor 850 lei MAMAIA

Hotel Sulina

https://hotelsulinamamaia.ro/

3235 lei 3735 lei

(500 lei f. cont)

16.08 – 22.08.2021

durata program: 7 zile/ 7 nopţi cazare

20 Achiziții publice 980 lei MAMAIA

Hotel Zenith

www.zenithhotel.ro

4290 lei 4990 lei

(f. cont 700 lei)

21 Comunicarea și munca în echipă

în cadrul instituțiilor publice

980 lei MAMAIA

Hotel Zenith

www.zenithhotel.ro

4290 lei 4990 lei

(f. cont 700 lei)

22 Atribuțiile și procedurile privind activitatea desfășurată de către ofițerul de stare civilă – delegat 980 lei MAMAIA

Amiral

3620 lei 4460 lei

(840 lei f. cont)

23 Management performant. Planificarea strategică și dezvoltarea urbană integrată 980 lei MAMAIA

Hotel Sulina

https://hotelsulinamamaia.ro/

4290 lei 4990 lei

(700 lei f. cont)

24 Comunicare organizaţională 980 lei VENUS

Hotel Afrodita

https://hotelafrodita.ro/venus/

4120 lei 4960 lei

(840 lei f. cont)

25 Management administrativ – asigurarea performanței

instituțiilor publice

980 lei VENUS

Hotel Afrodita

https://hotelafrodita.ro/venus/

4120 lei 4960 lei

(840 lei f. cont)

23.08 – 27.08.2021

durata program: 5 zile/ 5 nopţi cazare

26 Strategii, politici, programe și planuri privind dezvoltarea localităților 850 lei MAMAIA

Hotel Zenith

www.zenithhotel.ro

3065 lei 3565 lei

(500 lei f. cont)

27 Rolul comunicării în instituțiile publice 850 lei MAMAIA

Hotel Sulina

https://hotelsulinamamaia.ro/

3235 lei 3735 lei

(500 lei f. cont)

28 Informare publică și relații

cu mass-media

850 lei VENUS

Hotel Afrodita

https://hotelafrodita.ro/venus/

3945 lei 4545 lei

(600 lei f. cont)

23.08 – 29.08.2021

durata program: 7 zile/ 7 nopţi cazare

29 Serviciile publice de asistenţă socială 980 lei MAMAIA

Amiral

3620 lei 4460 lei

(840 lei f. cont)

30 Promovarea și valorificarea elementelor ce definesc identitatea culturală 980 lei MAMAIA

Hotel Zenith

www.zenithhotel.ro

4290 lei 4990 lei

(f. cont 700 lei)

31 Metode moderne de comunicare

în instituţiile publice

980 lei MAMAIA

Hotel Zenith

www.zenithhotel.ro

4290 lei 4990 lei

(f. cont 700 lei)

32 Strategia de dezvoltare spațială

a localităților și planul de

mobilitate urbană

980 lei MAMAIA

Hotel Sulina

https://hotelsulinamamaia.ro/

4290 lei 4990 lei

(700 lei f. cont)

33 Management administrativ 980 lei VENUS

Hotel Afrodita

https://hotelafrodita.ro/venus/

4120 lei 4960 lei

(840 lei f. cont)

34 Performanța în administrația publică – cum să ai o comunicare eficientă 980 lei VENUS

Hotel Afrodita

https://hotelafrodita.ro/venus/

4120 lei 4960 lei

(840 lei f. cont)

30.08 – 03.09.2021

durata program: 5 zile/ 5 nopţi cazare

35 Protecția mediului și

managementul deșeurilor

850 lei MAMAIA

Hotel Zenith

www.zenithhotel.ro

3065 lei 3565 lei

(500 lei f. cont)

36 Procesul decizional în situații

de urgență

850 lei MAMAIA

Hotel Sulina

https://hotelsulinamamaia.ro/

3235 lei 3735 lei

(500 lei f. cont)

37 Autorizarea, realizarea, recepția

și intabularea contrucțiilor – reglementări noi

850 lei POIANA BRAȘOV

Hotel Grand Teleferic

www.telefericgrandhotel.ro

3800 lei 4400 lei

(600 lei f. cont)

30.08 – 05.09.2021

durata program: 7 zile/ 7 nopţi cazare

38 Urbanismul și transparența decizională 980 lei MAMAIA

Amiral

3620 lei 4460 lei

(840 lei f. cont)

39 Audit și control managerial

în instituțiile publice

980 lei MAMAIA

Hotel Zenith

www.zenithhotel.ro

4290 lei 4990 lei

(700 lei f. cont)

40 Comunicarea eficientă – cheia excelenţei organizaţionale 980 lei MAMAIA

Hotel Zenith

www.zenithhotel.ro

4290 lei 4990 lei

(700 lei f. cont)

41 Medierea, negocierea și rezolvarea conflictelor în instituțiile publice 980 lei MAMAIA

Hotel Sulina

https://hotelsulinamamaia.ro/

4290 lei 4990 lei

(700 lei f. cont)

42 Comunicarea între funcționarii publici și cetățeni 980 lei VENUS

Hotel Afrodita

https://hotelafrodita.ro/venus/

4120 lei 4960 lei

(840 lei f. cont)

43 Modernizarea serviciilor publice 980 lei VENUS

Hotel Afrodita

https://hotelafrodita.ro/venus/

4120 lei 4960 lei

(840 lei f. cont)

06.09 – 10.09.2021

durata program: 5 zile/ 5 nopţi cazare

44 Elaborarea şi evaluarea

politicilor publice

850 lei MAMAIA

Hotel Zenith

www.zenithhotel.ro

3065 lei 3565 lei

(500 lei f. cont)

45 Factori de risc și comunicare eficientă în administrația publică 850 lei MAMAIA

Hotel Sulina

https://hotelsulinamamaia.ro/

3235 lei 3735 lei

(500 lei f. cont)

06.09 – 12.09.2021

durata program: 7 zile/ 7 nopţi cazare

46 Teorii și metode de intervenție

în asistența socială

980 lei MAMAIA

Amiral

3620 lei 4460 lei

(840 lei f. cont)

47 Comunicarea eficientă – cheia excelenței organizaționale 980 lei MAMAIA

Amiral

3620 lei 4460 lei

(840 lei f. cont)

48 Comunicare în situații de urgență 980 lei MAMAIA

Hotel Zenith

www.zenithhotel.ro

4290 lei 4990 lei

(700 lei f. cont)

49 Bugetul unitaților administrativ-teritoriale în contextul accesării fondurilor europene 980 lei MAMAIA

Hotel Sulina

https://hotelsulinamamaia.ro/

4290 lei 4990 lei

(700 lei f. cont)

50 Administrația publică și eficiența sistemului administrativ 980 lei VENUS

Hotel Afrodita

https://hotelafrodita.ro/venus/

4120 lei 4960 lei

(840 lei f. cont)

51 Documentațiile de urbanism – conținut, rol, elaborare, avizare, aprobare și aplicare 980 lei VENUS

Hotel Afrodita

https://hotelafrodita.ro/venus/

4120 lei 4960 lei

(840 lei f. cont)

52 Procesul decizional în

administrația publică

980 lei MAMAIA

Hotel Zenith

www.zenithhotel.ro

4290 lei 4990 lei

(700 lei f. cont)

În urma finalizării programelor de perfecţionare participanţii vor dobândi un certificat eliberat de Institutul de Formare Profesională. Programele de perfecţionare IFP sunt organizate si certificate în regie proprie, conform H.G. nr. 1066/2008.

Institutul de Formare Profesională – IFP organizează cursuri şi programe de perfecţionare cu tematici propuse de beneficiari/parteneri, la sediul instituţiei acestora sau în alte locaţii solicitate de beneficiari pentru grupuri de minim 12 participanţi.

Termenul limită de înscriere va fi cu cel puţin 7 zile înainte de începerea programului.

Pentru înscrieri vă rugam sa ne contactaţi la 0256486600, 0356422242, 0730087986 sau office@ifptimisoara.ro. Alte informaţii utile şi formularul de înscriere se găsesc pe pagina noastră de internet www.ifptimisoara.ro.

Cazarea va începe după ora 18:00, cu o zi înainte de data începerii programului.

Participarea la programele de perfecţionare organizate de Institutul de Formare Profesională nu este legată de cazare. Participanţii îşi pot asigura prin mijloace proprii cazarea, însă trebuie menţionat în fişa de înscriere “fără cazare“.

Contravaloarea tarifului de instruire se va plăti în contul IFP RO41BACX0 000000554910001 deschis la UniCredit Bank Timişoara, cod fiscal 28042634.

Contravaloarea tarifului de cazare se va plati în contul SC SIMPLISERV SRL RO63TREZ6215069XXX014502 deschis la Trezoreria Timişoara, cod fiscal RO27459251.

Se pot utiliza vouchere de vacanță pentru completarea tarifului serviciilor de cazare sau pentru achitarea unor servicii suplimentare.

Pentru cei care doresc achiziția prin SEAP a serviciilor de formare profesională cod CPV 80530000-8 și a serviciilor de cazare cod CPV 55110000-4 le puteți găsi:

Ofertant: INSTITUTUL DE FORMARE PROFESIONALA, codurile serviciilor de la IFPP01 la IFPP14.

Ofertant: SIMPLISERV, codurile serviciilor de la IFPC01 la IFPC14.

Institutul de Formare Profesională este furnizor de formare autorizat, înscris în Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Autorizaţi, fiind autorizat de Autoritatea Naţională de Calificări (ANC) pentru a desfaşura programe de perfecţionare profesională.