Programe de perfecționare

Nr.

crt.

Denumire program de perfecţionare

Tarif instruire

Locaţia de desfăşurare

Tarif hotelier

de cazare/program/ cameră

26.09 – 30.09.2022

durata program: 5 zile

1 URBANISMUL ȘI AUTORIZAREA CONSTRUCȚIILOR ÎN CONTEXTUL LEGISLAȚIEI SPECIFICE ȘI CONEXE

980 lei

ARAD

03.10 – 07.10.2022

durata program: 5 zile

2 URBANISMUL ȘI PROCEDURA DE AUTORIZARE, CONTROL, RECEPȚIE, IMPOZITARE ȘI ÎNTABULARE A CONSTRUCȚIILOR

980 lei

REȘIȚA

14.11 – 18.11.2022

durata program: 5 zile

3 PROCEDURA DE AUTORIZARE, CONTROL, RECEPȚIE, IMPOZITARE ȘI INTABULARE A CONSTRUCȚIILOR

980 lei

ZALĂU

În urma finalizării programelor de perfecţionare participanţii vor dobândi un certificat eliberat de Institutul de Formare Profesională. Programele de perfecţionare IFP sunt organizate si certificate în regie proprie, conform H.G. nr. 1066/2008.

Institutul de Formare Profesională – IFP organizează cursuri şi programe de perfecţionare cu tematici propuse de beneficiari/parteneri, la sediul instituţiei acestora sau în alte locaţii solicitate de beneficiari pentru grupuri de minim 12 participanţi.

Termenul limită de înscriere va fi cu cel puţin 7 zile înainte de începerea programului.

Pentru înscrieri vă rugam sa ne contactaţi la 0256486600, 0356422242, 0730087986 sau office@ifptimisoara.ro. Alte informaţii utile şi formularul de înscriere se găsesc pe pagina noastră de internet www.ifptimisoara.ro.

Cazarea va începe după ora 18:00, cu o zi înainte de data începerii programului.

Participarea la programele de perfecţionare organizate de Institutul de Formare Profesională nu este legată de cazare. Participanţii îşi pot asigura prin mijloace proprii cazarea, însă trebuie menţionat în fişa de înscriere “fără cazare“.

Contravaloarea tarifului de instruire se va plăti în contul IFP RO41BACX0 000000554910001 deschis la UniCredit Bank Timişoara, cod fiscal 28042634.

Contravaloarea tarifului de cazare se va plati în contul SC SIMPLISERV SRL RO63TREZ6215069XXX014502 deschis la Trezoreria Timişoara, cod fiscal RO27459251.

Se pot utiliza vouchere de vacanță pentru completarea tarifului serviciilor de cazare sau pentru achitarea unor servicii suplimentare.

Pentru cei care doresc achiziția prin SEAP a serviciilor de formare profesională cod CPV 80530000-8 și a serviciilor de cazare cod CPV 55110000-4 le puteți găsi:

Ofertant: INSTITUTUL DE FORMARE PROFESIONALA, codurile serviciilor de la IFPP01 la IFPP14.

Ofertant: SIMPLISERV, codurile serviciilor de la IFPC01 la IFPC14.

Institutul de Formare Profesională este furnizor de formare autorizat, înscris în Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Autorizaţi, fiind autorizat de Autoritatea Naţională de Calificări (ANC) pentru a desfaşura programe de perfecţionare profesională.