• De ce ați alege un curs de urbanism?
   • Cui se adresează și care este scopul, obiectivul cursului? 
   • Ce competențe dobândesc absolvenții cursurilor?

Cursurile de urbanism sunt utile, necesare, ba chiar obligatorii pentru funcționarii publici cu atribuții de urbanism și se adresează în mod deosebit către:

   • EMITENȚII autorizațiilor de construire: consiliile județene, primăriile de municipii, orașe, comune, instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, securitate națională, Ministerul Transporturilor
   • SEMNATARII certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire: Președinți consilii județene/Primari + Secretari generali + Arhitecți șefi sau funcționari publici cu atribuții de urbanism
   • EMITENȚII avizelor necesare pentru obținerea autorizației de construire
   • ELABORATORII documentațiilor de urbanism, documentațiilor tehnice și proiectelor de execuție – proiectanți, verificatori, experți tehnici etc
   • INSTITUȚIILE abilitate să exercite controlul în urbanism și autorizarea construcțiilor

OBIECTIVUL GENERAL al formării este: Creșterea calității serviciilor publice din domeniul urbanism și autorizarea construcțiilor

OBIECTIVELE SPECIFICE sunt corelate cu activitățile concrete urbanismului și  sunt orientate spre dobândirea de noi competențe și abilități în acest domeniu, respectiv:

   • însuşirea și aprofundarea legislației specifice
   • elaborarea, avizarea, aprobarea și implementarea documentațiilor de urbanism
   • însușirea și respectarea procedurii de autorizare a lucrărilor de construcții
   • întocmirea corect, legal și la termen a certificatelor de urbanism și autorizațiilor
   • respectarea documentațiilor de urbanism în procedura de autorizare a construcțiilor
   • respectarea disciplinei în construcții.

SUCCESUL unui program de urbanism depinde de următorii factori:

   • Motivația și nevoile cursanților
   • Tematica programului
   • Modul de organizare a programului, sala de curs, logistica, agenda
   • Conținutul și calitatea suportului de curs
   • Metodele, tehnicile și modalitățile de predare și de lucru ale formatorului
   • Pregătirea profesională, expertiza și experiența formatorului
   • Creativitatea, disponibilitatea, dăruirea și pasiunea formatorului

FORMATORUL trebuie:

   • să aibă pregătire profesională, expertiză și experiență în domeniu urbanism
   • să aibă experiență și vechime în susținere cursuri formare – pregătire adulți
   • să fie foarte documentat și organizat
   • să îmbine armonios partea teoretică cu cea aplicativă

Toate aceste calități le are colaboratoarea noastră doamna ZEINA MOLDOVAN – Formator IFP Timișoara din anul 2011 în domenii ca: urbanism, autorizare construcții,  disciplină în construcții, protecția mediului, gestionare deșeuri, dezvoltare durabilă, transparența decizională, management.