Domenii de formare

Administrație publică locală și centrală

  • Managementul serviciilor publice şi de utilitate publică
  • Politici publice şi planificare strategică
  • Sistemul de control intern/managerial în entităţile publice
  • Managementul resurselor umane
  • Management financiar-bugetar şi al patrimoniului
  • Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului
  • Dreptul integrităţii publice şi politici anticorupţie
  • Legislaţia Uniunii Europene
  • Comunicare, relaţii publice, transparenţă decizională, informaţii – date publice/clasificate/cu caracter personal
  • Procedură civilă şi contencios administrativ