Domenii de formare

a) managementul serviciilor publice şi de utilitate publică;

b) politici publice şi planificare strategică;

c) sistemul de control intern/managerial în entităţile publice;

d) managementul resurselor umane;

e) management financiar-bugetar şi al patrimoniului;

f) drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului;

g) dreptul integrităţii publice şi politici anticorupţie;

h) legislaţia Uniunii Europene;

i) comunicare, relaţii publice, transparenţă decizională, informaţii – date publice/clasificate/cu caracter personal;

j) procedură civilă şi contencios administrativ.