Hoteluri Colaboratoare

LOCAȚII DESFĂȘURARE CURSURI

                                                                           Vă oferim cele mai bune locații, cu standarde, logistică și ambianță corespunzătoare desfășurării de conferințe, seminarii și cursuri de perfecționare profesională.

Organizăm activități de pregătire personalizate, conform cerințelor specifice ale fiecărei instituții.

Avantejele unui curs/ program de perfecționare personalizat:

  • puteți alege perioada de desfășurare a programului;
  • puteți alege locația unde se va desfășura;
  • se poate personaliza tematica cursului în funcție de cerințe;
  • beneficiați de confidențialitate.

Aceste cursuri se pot organiza și la cererea mai multor instituții pe o temă de interes comună.