Despre Noi

Institutul de Formare Profesională din Timișoara este o organizație neguvernamentală înființată conform sentinței civile nr. 1044 din 21.01.2011, care își propune să dezvolte competențe, abilități și aptitudini profesionale persoanelor interesate/ preocupate de formarea/ perfecționarea profesională atât din mediul privat cât și cel de stat, prin: organizarea de programe de pregătire profesională seminarii, schimburi de experiență diferite tipuri de cursuri și activități care au ca rezultat un transfer de cunoștințe și scrierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile sau rambursabile, atât naționale cât și internaționale.

Institutul de Formare Profesionala – IFP își propune să contribuie la perfecționarea personalului din administrația publică  prin dobândirea și dezvoltarea de competențe utile în desfășurarea activităților curente. Programele de perfecționare organizate de IFP cuprind o tematică variată și sunt menite să răspundă nevoilor de formare de la nivelul administrației publice.

EFICIENȚA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE DEPINDE DE UN MANAGER O ECHIPĂ DE OAMENI PROFESIONIȘTI