Programe de perfecționare

IuLie — septembrie 2020

Grila programelor de perfecționare

Institutul de Formare Profesională – IFP – îşi propune să contribuie la perfecţionarea personalului din administraţia publică prin dobândirea şi dezvoltarea de competenţe utile în desfăşurarea activităţilor curente.

O administraţie modernă şi eficientă trebuie să se sprijine, fără îndoială, pe o resursă umană de calitate, pe un corp profesionist de funcţionari publici şi aleşi locali, capabili să ridice nivelul de performanţă instituţională şi să satisfacă pe deplin interesele cetăţenilor.

Organizaţia noastră a devenit un membru eficace în formarea profesională a adulţilor şi a reuşit să creeze o atitudine pozitivă în rândul personalului din administraţia publică cu scopul de a oferi un serviciu valoros publicului larg.

Programele de perfecţionare organizate de IFP în perioada iulie – septembrie 2020 cuprind o tematică variată şi sunt menite să răspundă nevoilor de formare de la nivelul administraţiei publice.

Institutul de Formare Profesională este furnizor de formare autorizat, înscris în Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Autorizaţi, fiind autorizat de Autoritatea Naţională de Calificări (ANC) pentru a desfaşura programe de perfecţionare profesională.

Serviciile de formare şi perfecţionare profesională furnizate de Institutul de Formare Profesională sunt certificate conform EN ISO 9001:2008 privind managementul calităţii.

În urma finalizării programelor de perfecţionare participanţii vor dobândi un certificat eliberat de Institutul de Formare Profesională. Programele de perfecţionare IFP sunt organizate si certificate în regie proprie, conform H.G. nr. 1066/2008.

Institutul de Formare Profesională – IFP organizează cursuri şi programe de perfecţionare cu tematici propuse de beneficiari/parteneri, la sediul instituţiei acestora sau în alte locaţii solicitate de beneficiari pentru grupuri de minim 12 participanţi.

Termenul limită de înscriere va fi cu cel puţin 7 zile înainte de începerea programului.

Pentru înscrieri vă rugam sa ne contactaţi la 0256486600, 0356422242, 0730087986 sau office@ifptimisoara.ro. Alte informaţii utile şi formularul de înscriere se găsesc pe pagina noastră de internet www.ifptimisoara.ro.

Cazarea va începe după ora 18:00, cu o zi înainte de data începerii programului.

Participarea la programele de perfecţionare organizate de Institutul de Formare Profesională nu este legată de cazare. Participanţii îşi pot asigura prin mijloace proprii cazarea, însă trebuie menţionat în fişa de înscriere “fără cazare“.

Contravaloarea tarifului de instruire se va plăti în contul IFP RO41BACX0 000000554910001 deschis la UniCredit Bank Timişoara, cod fiscal 28042634.

Contravaloarea tarifului de cazare se va plati în contul SC SIMPLISERV SRL RO63TREZ6215069XXX014502 deschis la Trezoreria Timişoara, cod fiscal RO27459251.

Se pot utiliza vouchere de vacanță pentru completarea tarifului serviciilor de cazare sau pentru achitarea unor servicii suplimentare.

Pentru cei care doresc achiziția prin SEAP a serviciilor de formare profesională cod CPV 80530000-8 și a serviciilor de cazare cod CPV 55110000-4 le puteți găsi:

Ofertant: INSTITUTUL DE FORMARE PROFESIONALA, codurile serviciilor de la IFPP01 la IFPP70.

Ofertant: SIMPLISERV, codurile serviciilor de la IFPC01 la IFPC70.